The 17th Executive Committee Board members of PCA


Honorary Board Members

Super Honorary Chairman: Mr Yau Lai

Glorious Chairpersons:

Mr Guo’an Pan
Mr Kay Ming Lai
Long Glorious Chairman: Da’wei Liang                       
Honorary Chairpersons:

 
Mr Chengzhang Wang
Ms Chienchen Lai
Mr Shee Hung Lee
Ms Yunlian Chen
Mr  Hanmou Yuan
Mr Tianyang Shen
Mr Zhongren Lin
Ms Minghe Yang
Mr Huangfa Li
Mr Huangsheng Wu
Mr Shiqian Chen 

 

Current Board Members

Chairman: Mr Albert Choi
Vice Chairmen:
 

Mr Chung Yin  Lim

Ms Renee Shuyan Lu

Ms Michelle Zhao Zhang

General Secretary:

Ms Renee Shuyan Lu

(Concurrent post)

Deputy General Secretary: Mr Ivan Lim
Financial Director:

Mr Chung Yin Lim 

(Concurrent post)

Deputy Financial Director: Mr Hugh Lim
Welfare Director: Ms Jane Ho
Deputy Welfare Directors: Ms Fengming Zeng
Culture and Health Director: Mr Jimmy He
Deputy Culture and Health Directors: Mr Hongwei Wang
Women’s Department Director:

Ms Michelle Zhao Zhang

 (Concurrent post)

Deputy Women' Department 

Ms Waiyfun Lau;

Ms Yueyuan Chen

Chinese Sunday School Headmaster: Ms Minghe Yang
Chinese Sunday School Deputy Headmaster: Ms Mui Lee Li
Chinese Sunday School Manager: Ms Leenar Lee
Chinese Sunday School Accountant: Mr Rico Lee
Dancing Group Director:

Ms Michelle Zhao Zhang 

(Concurrent post)

Dancing Group Deputy Director:

Ms JingHong Qin 

(Concurrent post)

 

Current Consultants

Services consultants:              Mr Yau Lai
Financial consultants: Mr Chi-Houg Ho
Lin Chung (and accountant)